×

Yavuz Gıda
Yavuz Hazelnut Products Since 1933

        Yavuz Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, uluslararası piyasadaki adıyla Yavuz Hazelnut Products, 1933 yılında, Dünya’nın %70 fındık ihtiyacını karşılayan Türkiye’nin, Giresun kentinde kuruldu. 1933 yılından günümüze kadar olan 90 yıllık bu süreci kısaca özetleyecek olursak; Yurtiçi pazarıyla giriş yaptığımız sektörde çok kısa süre içerisinde ihracata yöneldik ve yıllar geçtikçe artan tecrübemizle uluslararası ticaretin ilk adımlarını 1940’lı yıllarda atmış olduk. 1982 yılında işlenmiş ilk üretim tesisimizi kurarak, işlenmiş fındık ihracatına başladık.

Bildirim ve İhbar Mekanizması Prosedürü

AMAÇ
YAVUZ GIDA kapsamında ; tesis içerisindeki işçilerinin politika ve prosedürlerinin ihlal edildiğini düşündükleri işlem ve davranışları bildirebilmeleri için bir mekanizma geliştirmek ve bunları onlara aktarmak.

SORUMLU KİŞİLER
Sosyal Uygunluk Sorumlusu
IK Müdürü

PROSEDÜR DETAYI

Yavuz Gıda San. Ve Tic. A.Ş. açık ve şeffaf iletişime önem verir. Çalışanlarımızın Yavuz Gıda San. Ve Tic. A.Ş şirket politika ve prosedürlerinin ihlal edildiğini düşündükleri işlem ve davranışları bildirebilmeleri için Etik Hattı mevcuttur. Etik hatta bildirim e-mail (etik@yavuz.com.tr) vasıtasıyla yapılabilir.
Bu tür kaygılar oluştuğunda, çalışanların Etik Hattan iletişime geçmeden, öncelikli olarak sıralı amirlerine danışmaları önerilmekle beraber kaygıları bu yolla giderilmediği durumlarda, çalışanlar Etik Hat aracılığı ile Yavuz Gıda San. Ve Tic. A.Ş yetkili birimi olan Disiplin Kuruluna ulaşabilecektir.
Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.
• Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı reddeden ve iyi niyetle bildirimde bulunan herhangi bir çalışanın iş yerinde ya da dışında tehdit edilmesine, söz konusu çalışana misilleme yapılmasına veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez. Bu tip davranışlar etik kural ihlali olarak yorumlanır ve gerekli disiplin cezaları uygulanır.
• Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.
• Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır ve gerekli disiplin cezaları uygulanır.
Bildirim mekanizmasının çalışmasına uygun ortamın ve etkinliğinin sağlanması için en başta yönetim güvence verir. Çalışanlar ise bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.
İhbar edilebilecek ihlal veya uygunsuz davranış biçimlerinden bazıları şunlardır:
• Çevre, sağlık ve güvenlik meseleleri
• İşyeri anlaşmazlıkları ve görevi kötüye kullanma
• Bilgi koruma ve veri gizliliğinin ihlal edildiği durumlar
• Tehdit ve fiziksel şiddet uygulama
• İç ve dış Mevzuata aykırı uygulamalar
• İnsan hakları ve çalışan hakları problemleri ve/veya ihlal şüpheleri
• Rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal olarak değerlendirilebilecek suç unsurları
• Haksız ve şahsi menfaat sağlanması
• Gizli bilgilerin sızdırılması(Ticari sır kapsamındaki; Sözleşmeler, patentler, proje bilgileri, ihale fiyat bilgileri, henüz açıklanmamış ürün fiyatları ve maliyetler, şirket mali veri ve tabloları, müşteri ve satıcı bilgilileri, çalışanlarla ilgili kişisel veriler gibi)