×

Yavuz Gıda
Yavuz Hazelnut Products Since 1933

        Yavuz Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, uluslararası piyasadaki adıyla Yavuz Hazelnut Products, 1933 yılında, Dünya’nın %70 fındık ihtiyacını karşılayan Türkiye’nin, Giresun kentinde kuruldu. 1933 yılından günümüze kadar olan 90 yıllık bu süreci kısaca özetleyecek olursak; Yurtiçi pazarıyla giriş yaptığımız sektörde çok kısa süre içerisinde ihracata yöneldik ve yıllar geçtikçe artan tecrübemizle uluslararası ticaretin ilk adımlarını 1940’lı yıllarda atmış olduk. 1982 yılında işlenmiş ilk üretim tesisimizi kurarak, işlenmiş fındık ihracatına başladık.

KALİTE POLİTİKASI

YAVUZ GIDA KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

                     Doğadan tüketime gıda zincirinde yer alan YAVUZ GIDA,

FINDIK ve FINDIK ÜRÜNLERİ üretiminde, çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde ; Kalite, Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü, Çevre, Sosyal Sorumluluk, Çalışma Koşulları, İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne olan etkilerini kontrol etmeyi ,hataların tekrarını önleyerek ,tüm bu alanlarda sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi kendine amaç edinmiştir.

 

Markamızın değerini artırmak için tüketicilerin ürünlerimizi güvenle ve sağlıkla tüketmesini sağlamak en önemli ilkemizdir.  

Kaliteye , doğal çevreye , insan sağlığına , etik değerlere aynı zamanda lider pazar ve dağıtım hedeflerine odaklanmış olan YAVUZ GIDA;  

  • Daha iyi kalite için müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılar, müşteri memnuniyetini sürekli kılar,  
  • “Bilim-Birlik-Başarı “ ışığında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarında kalite kültürü, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesi için uğraş veri, tüm çalışanların kaliteye katılımını sağlar,  
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla insan kaynağına, teknolojik gelişmelere, müşterilerinin memnuniyetine ve tedarikçilerinin gelişimine önem verir,  
  • Gıda güvenliği ve kalite kültürü faaliyetlerini sürekli iyileştirir ve ürün bütünlüğünü sağlayan tüm yasal yükümlülükleri ve müşteri isteklerini takip eder ve yerine getirir,  
  • Kaliteyi tüm çalışanları için bir yaşam biçimi haline getirir, tüm çalışmalarında ürün ve proses kalitesinin düzenliliğini ve sürekliliğini sağlar,  
  • Faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir, açık iletişim kurar ve bu anlayışı tüm tedarikçilerinden ve iç paydaşlardan bekler,  
  • Taklit ve tağşişi önleyerek tüm proses adımlarında, içeride ve dışarıda gıda savunmasını sağlar, otantisiteden uzak olmayan ürünler üretir,  
  • Gıda Güvenliği Kültür bilincinin sağlanmasını sağlar. Gıda Terörüne karşı gerekli savunma mekanizmaları oluşturulur.
  • Kalite, Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilgileri gerektiğinde müşteri ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi taahhüt eder.


GENEL MÜDÜR

BÜLENT YAVUZ