Tarih : 01.06.2019

                                                                                                     Rev :  00

 YAVUZ GIDA KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

                     Doğadan tüketime gıda zincirinde yer alan YAVUZ GIDA,

FINDIK ve FINDIK ÜRÜNLERİ üretiminde, çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde ; Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Sosyal Sorumluluk,Çalışma Koşulları,İş Sağlığı ve Güvenliği’ne olan etkilerini kontrol etmeyi ,hataların tekrarını önleyerek ,tüm bu alanlarda sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi kendine amaç edinmiştir.

 

Markamızın değerini artırmak için tüketicilerin ürünlerimizi güvenle ve sağlıkla tüketmesini sağlamak en önemli ilkemizdir. 

Kaliteye , doğal çevreye , insan sağlığına , etik değerlere aynı zamanda lider pazar ve dağıtım hedeflerine odaklanmış olan YAVUZ GIDA; 

  • Daha iyi kalite için müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar,müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılar,müşteri memnuniyetini sürekli kılar, 
  • “Bilim-Birlik-Başarı “ ışığında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarında kalite,gıda güvenliği,çevre,iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesi için uğraş verir,tüm çalışanların kaliteye katılımını sağlar, 
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla insan kaynağına, teknolojik gelişmelere, müşterilerinin memnuniyetine ve tedarikçilerinin gelişimine önem verir, 
  • Kalite ve gıda güvenliği faaliyetlerini ilgilendiren tüm yasal yükümlülükleri ve müşteri isteklerini takip eder ve yerine getirir, 
  • Kaliteyi tüm çalışanları için bir yaşam biçimi haline getirir, tüm çalışmalarında ürün ve proses kalitesinin düzenliliğini ve sürekliliğini sağlar, 
  • Faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir, açık iletişim kurar ve bu anlayışı tüm tedarikçilerinden ve iç paydaşlardan bekler, 
  • Taklit ve tağşişi önleyerek tüm proses adımlarında, içeride ve dışarıda gıda savunmasını sağlar, 
  • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilgileri gerektiğinde müşteri ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi taahhüt eder.

          GENEL MÜDÜR

          BÜLENT YAVUZ